Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 

Liên hệ về hỗ trợ công nghệ thông tin

Một trong các nhiệm vụ của Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý là hỗ trợ kỹ thuật CNTT cho người sử dụng, cụ thể như sau:

Tin liên quan
1. Khu hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế, tòa nhà E4, tại: số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế & Quản lý (CEMIS)

Địa chỉ: Phòng 405 nhà E4 Số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại báo hỏng, sự cố: 024.37547506 + máy lẻ: 405   Hotline: 098.3133121 (Mr.Thông)

Điện thoại liên hệ công tác: 024.37547506 + máy lẻ: 425
Email: it_ueb@vnu.edu.vn    

2. Khu giảng đường Việt Úc

Điện thoại báo hỏng, sự cố: 024.37547506 + máy lẻ: 425

Hotline: 098.6679385 (Mr. Doan)


3. Khu giảng đường 1

Điện thoại báo hỏng, sự cố: 024.37547506 + máy lẻ: 425

Hotline: 098.6679385 (Mr. Doan)  

UEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn NHYRCB
Nội dung