Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 

Hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin sinh viên

Từ nhiều năm qua, song song với việc cung cấp các dịch vụ cơ bản trên mạng như truy cập web, thư điện tử, ĐHQGHN đã triển khai nhiều ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) như website, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý đào tạo và người học...

Tin liên quan
ĐHQGHN đang khởi động xây dựng Cổng Thông tin Điện tử (portal) nhằm tạo một môi trường tích hợp để khai thác các thông tin, dịch vụ và ứng dụng trực tuyến cho người học, người học và tất cả những ai quan tâm đến ĐHQGHN. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011.


Đăng ký thông tin sinh viên tại địa chỉ:


Để chuẩn bị cho công việc này, từ đầu năm 2010, ĐHQGHN đã lấy ý kiến của các đơn vị về các dữ liệu sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu tích hợp trong đó có dữ liệu người học và dữ liệu về các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

Dữ liệu người học có liên quan đến quyền sử dụng các dịch vụ trên mạng và tất cả các ứng dụng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, trong đó có các dịch vụ đăng ký thông tin, đăng ký học, xem điểm, xem thông tin... 

Dữ liệu người học cũng được dùng cho công tác quản lý người học tại ĐHQG nói chung và chính các đơn vị thành viên nói riêng.

Người học nào không đăng ký đầy đủ thông tin, sẽ không thể thực hiện được các giao dịch qua mạng và ĐHQG HN sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả do việc thiếu thông tin gây ra.

Vì vậy đề nghị các đơn vị thông báo và yêu cầu người học nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận thức được tầm quan trọng của công việc này để đăng ký đầy đủ các thông tin vào cơ sở dữ liệu tích hợp của ĐHQGHN.

Các đơn vị, tổ chức và các đoàn thể cần coi việc đăng ký này như chỉ tiêu thi đua của đơn vị và cá nhân các người học.     

Quy trình triển khai:

Việc đăng ký thông tin người học được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin (Trung tâm ƯDCNTT), đơn vị triển khai phần mềm, nhận danh sách người học từ các đơn vị đào tạo. Đối với những người học là sinh viên, Trung tâm ƯDCNTT đã trích rút được danh sách sinh viên từ phần mềm quản lý đào tạo, công việc này đã thực hiện xong trước ngày 30/03/2011. Tuy nhiên đối với người học bậc sau đại học và học sinh phổ thông, các đơn vị cần gửi danh sách về Trung tâm ƯDCNTT;

- Bước 2: Thành lập các tổ công tác tại các đơn vị để hỗ trợ triển khai và tập huấn cho các tổ công tác vào ngày 13/04/2011;

- Bước 4: Tổ chức tập huấn cho nhóm sinh viên gồm các cán bộ lớp, xong trước ngày 22/04/2011;

- Bước 3: Người học tự đăng ký thông tin qua mạng. Các tổ công tác có trách nhiệm hỗ trợ các người học để hoàn thành việc đăng ký thông tin trước ngày 15/05/2011;

- Bước 5. Bộ phận quản lý người học kiểm tra dữ liệu đã nhập của người học và chốt dữ liệu trước ngày 30/05/2011.

- Bước 6. Trung tâm ƯDCNTT căn cứ vào thông tin đã được đăng ký và kiểm tra để cấp account mail cho các người học chưa có email và xác nhận tài khoản cho tất cả người học. Tài khoản email này, cùng với mã số người học sẽ được dùng để truy cập tất cả các ứng dụng trên mạng của ĐHQGHN.

>> Xem hoặc dowwnload Hướng dẫn sử dụng tại đây.


UEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn WTOYCU
Nội dung