Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 
Hỏi - đáp về việc hỗ trợ công nghệ thông tin?

Hỏi: Khi nào thì tôi có thể được hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin?


Đáp: Một trong các nhiệm vụ của Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý là hỗ trợ kỹ thuật CNTT cho người sử dụng, cụ thể như sau:
  •  Hỗ trợ về máy tính Desktop (phần cứng và phần mềm): Các lỗi về phần cứng, phần mềm hệ thống (Windows). Hỗ trợ cài đặt đối với một số phần mềm văn phòng như: Microsoft Office (chỉ hỗ trợ cài đặt, phần mềm E-mail Microsoft Outlook (hoặc Thunder Bird), phần mềm gõ tiếng Việt Unikey, phần mềm diệt Virus có bản quyền Kaspersky.
  • Hỗ trợ về máy tính Notebook: Chỉ hỗ trợ đối với các máy được nhà trường cấp phát
  • Hỗ trợ về máy in: đổ mực, xử lý các tình huống lỗi máy in, photocopy cài đặt máy in dùng chung
  • Hỗ trợ về truy cập internet
  • Hỗ trợ sử dụng các phần mềm dùng chung: E-Office, Phần mềm tổ chức nhân sự

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý Trường ĐHKT - ĐHQGHN