Trang Giới thiệu chung
 
Ngô Thu Hằng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Ngô Thu Hằng

 

Năm sinh:

1995

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên khoa Kinh tế học

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Thuhangngo9295@gmail.com

Điện thoại:

0968229295

Địa chỉ CQ:

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

  • 2013 – 2017: Cử nhân chuyên ngành Tài chính, chương trình Tiến tiến- CLC và POHE, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội
  • 2018 -2020: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Đại học Lincoln, UK

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

  • 4/2021 – nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • 8/2020 -12/2020: Trợ giảng tại viện Kế toán Kiểm toán – trường ĐH KTQD
  • 12/2017 -9/2018 : Chuyên viên quản lí học tập tại tổ hợp Công nghệ giáo dục Topica
  • 10/2016-10/2017: Chuyên viên DVKH tại CTCP chứng khoán VNDIRECT

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết 

Vai trò của Đào Tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học 

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN