Trang Giới thiệu chung
 
Lê Khánh Cường1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

LÊ KHÁNH CƯỜNG

Năm sinh:

1983

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế phát triển

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

 

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

cuonglk@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0973 340 988

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 

 • 2005: Cử nhân, Trường Đại hoc Tây Bắc
 • 2010: Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2021: Tiến sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 

 • 2005 - 2010: Giáo viên Trường THPT Thuận Châu, Sơn La
 • 2010 - 2018: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2018 -2021: Phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2021 – nay: Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 

 • Chính sách công
 • Kinh tế số
 • Quản lý kinh tế
 • Giảm nghèo bền vững

 

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

[1] Lê Khánh Cường, “Vai trò nhà nước trong xóa đói giảm nghèo ở Sơn La”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, số 8/2013.

[2] Lê Khánh Cường, “Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 263.

[3] Lê Khánh Cường, “Kinh nghiệm về giảm nghèo bền vững của Trung quốc và hàm ý cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 5038.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

……………………………………………………….


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN