Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKTTT
Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Hà Văn Hội

Trưởng khoa, Chủ nhiệm bộ môn

2

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, Giảng viên

3
 TS. Nguyễn Tiến Minh
Phó Trưởng khoa, Giảng viên
 4 ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
 Giảng viên
5
 ThS. Nguyễn Thị Phương Linh
Giảng viên
 6 ThS. Trần Thu Thủy
 Giảng viên
 TS. Bùi Hồng CườngGiảng viên 
 TS. Nguyễn Lan Anh Giảng viên 
 9 ThS. Phạm Thị Phượng Giảng viên
 10 TS. Nguyễn Thị Như ÁiGiảng viên 
 11 ThS. Đinh Văn HoàngGiảng viên 

 
-------------------

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 407, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 407, 408

Email: ktqt_kt@vnu.edu.vn

Website: http://fibe.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN