Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự 

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 1 TS. Hoàng Khắc Lịch
 Trưởng phòng

2

ThS. Bùi Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

 3
 
ThS. Lương Trân Anh
 
 Chuyên viên

4

 ThS. Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

5

  Cấn Thị Hồng Vân

Chuyên viên

6

ThS. Mai Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

 7 ThS. Vũ Quỳnh Loan Chuyên viên
 8
 Nguyễn Cẩm Nhung
Chuyên viên

 

____________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 503, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:  (84-24) 37547506 +  502, 512, 522, 523

Email: tochuc_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN