Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế 

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Thư

ĐT: (84-24) 37547506 + 702

Email: thunt@vnu.edu.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu (TT&QTTH) có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, truyền thông, quản trị thương hiệu.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Hoạt động website:

- Đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường ĐHKT;

- Quản lý hệ thống website tiếng Việt, tiếng Anh của Trường;

- Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website tiếng Việt và tiếng Anh của Trường;

- Vận hành hệ thống website đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên mội trường mạng; thực hiện backup dữ liệu theo định kỳ (01 tuần/lần);

- Lập trình mở rộng hệ thống website của Trường, bàn giao lại toàn bộ code website cho cho Trung tâm HTTTKT&QL sau khi hoàn thành mỗi cấu phần của website;

- Sửa chữa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành website;

- Quảng bá website Trường trên các phương tiện truyền thông khác;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường trên website ĐHKT;

- Triển khai các dịch vụ trên website của trường theo quy định pháp luật, theo quy định của ĐHQGHN và Trường ĐHKT;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường ĐHKT xây dựng và quản trị website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/website thành phần theo quy định;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc Trường ĐHKT theo định kỳ;

- Xác nhận việc đăng thông tin luận án trên website cho các nghiên cứu sinh của Trường;

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động truyền thông:

- Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường ĐHKT;

c) Hoạt động quản trị thương hiệu:

- Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;

- Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm HTTTKT&QL đảm bảo đường truyền, hosting, back up dữ liệu web, lưu trữ mã nguồn web (Source Code) theo định kỳ;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường ĐHKT, các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông;

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao. 
_______________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 702, 712

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN