Trang Giới thiệu chung
 
Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

- Khoa Kế toán - Kiểm toán là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Khoa đề ra mục tiêu: Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tạo sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác theo hướng đào tạo gắn liền với thực tiễnđào tạo theo chuẩn Quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, được xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu Kế toán - Kiểm toán, bằng cấp về Kế toán - Kiểm toán được các tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới thừa nhận.

II. LÃNH ĐẠO KHOA


 Trưởng khoa:

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Email: nththuy@vnu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 707

Phó trưởng khoa:

TS. Trần Thế Nữ

Email: nutt@vnu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 707

Phó trưởng khoa:

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Email: liennth@vnu.edu.vnu

Điện thoại: (84-24) 37547506 + 707

 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa KTKT có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ, tư vấn và hợp tác trong nước và quốc tế về kế toán - kiểm toán, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

2. Nhiệm vụ

- Đào tạo chính quy trình độ đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

- Đào tạo sau đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

- Đào tạo ngắn hạn về kế toán - kiểm toán.

- Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp dịch vụ khác liên quan đến kế toán - kiểm toán.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán - kiểm toán.

IV. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Lĩnh vực kế toán tài chính:
 • Cải cách hệ thống thuế ở Việt Nam trong xu thế hội nhập;
 • Công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;
 • Chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;
 • Các vấn đề về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp;
 • Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp;
 • Chuẩn mực kế toán tài chính của Việt Nam và thế giới;
 • Những vấn đề hiện tại của kế toán.
- Lĩnh vực kế toán quản trị:
 • Kế toán xanh
 • Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM);
 • Các mô hình đánh giá sự phát triển của kế toán quản trị trên thế giới;
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ phát triển kế toán quản trị;
 • Các phương pháp kế toán quản trị hiện đại về tính giá, lập dự toán, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống thẻ điểm cân bằng...
 • Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại.

- Lĩnh vực kiểm toán:

 • Khung kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế;
 • Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại;
 • Ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới hoạt động của doanh nghiệp sau kiểm toán;
 • Quy tắc Taylor;
 • Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán.
_________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 704, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37547506,  máy lẻ 707
Website: http://ktkt.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN