Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo sinh viên đến ký hợp đồng vay vốn không lãi suất với Ngân hàng UOB đợt 2 năm học 2011-2012

Thông báo số 1293/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 18/4/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Để hoàn tất thủ tục trước khi Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền thanh toán học phí học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tham gia Chương trình vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng UOB, ĐHQGHN phối hợp với Ngân hàng UOB tổ chức ký vay vốn cho sinh viên.

Địa điểm:
- Ký vay vốn cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Khoa Luật tại:
Phòng 509 nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ
Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Ký vay vốn cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại:
Hội trường tầng 5 nhà H, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Thời gian: Từ ngày 25/4/2012 đến ngày 27/4/2012, theo lịch cụ thể (có danh sách đính kèm): 

Ngày 25/4/2012

Sáng: 8 giờ - 11 giờ 45 phút

59 SV Trường ĐH Ngoại ngữ

22 SV Trường ĐH Công nghệ

Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ

43 SV Trường ĐH Ngoại ngữ

40 SV Khoa Luật

Ngày 26/4/2012

Sáng: 8 giờ - 12 giờ

91 SV Trường ĐH Kinh tế

Chiều: 13 giờ 30 - 18 giờ

41 SV Trường ĐH KHXH&NV

91 SV Trường ĐH ĐHKHTN

Ngày 27/4/2012

Sáng: 8 giờ - 12 phút

120 SV Trường ĐHKHXH&NV

Chiều: 13 giờ - 18 giờ

121 SV Trường ĐHKHXH&NV

 ĐHQGHN đề nghị các đơn vị một số nội dung công việc sau:
- Mỗi đơn vị cử: 02 cán bộ phụ trách, 04 sinh viên tình nguyện; riêng Trường ĐH Công nghệ, Khoa Luật cử: 01 cán bộ phụ trách, 02 sinh viên tình nguyện để tham gia hỗ trợ sinh viên vay vốn (theo lịch cụ thể trên). Đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ và sinh viên tình nguyện (theo mẫu) về ĐHQGHN (qua email: oanhvt@vnu.edu.vn) trước ngày 23/4/2012; đồng thời thông báo để mời cán bộ phụ trách và sinh viên tình nguyện tham gia buổi hướng dẫn hỗ trợ sinh viên vay vốn.
Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 24/4/2012 (thứ ba)
Địa điểm: Phòng 901, Nhà điều hành ĐHQGHN.
- Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hỗ trợ: Phòng/Hội trường để tổ chức ký vay vốn, màn chiếu, máy chiếu, nước uống cho cán bộ và sinh viên; Có bản chỉ dẫn cho sinh viên về thời gian, địa điểm ký vay vốn.
- Thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách đến ký hợp đồng vay vốn đúng thời gian, địa điểm đã quy định. Sinh viên đến ký hợp đồng cần mang theo:
- Bản gốc Chứng minh thư nhân và Thẻ sinh viên;
- Bút viết;
- Đối với sinh viên vay vốn từ lần 2 trở lên phải mang Hợp đồng vay vốn và các Phiếu nhận nợ của lần đã vay trước.
- Đề nghị các đơn vị có hình thức kiểm điểm đối với những sinh viên đã đăng ký vay vốn mà không đến ký hợp đồng theo thông báo./.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung trên./.


Đại học Quốc gia Hà Nội