Trang Đào tạo đại học
 
Về việc thu học phí các môn lý luận chính trị, học kỳ II năm học 2011-2012

Thông báo của Trường ĐHKT - ĐHQGHNTrường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo về việc nộp học phí các môn lý luận chính trị, học kỳ 2 năm học 2011-2012. (Xem chi tiết kèm theo).
Đề nghị sinh viên đóng học phí theo đúng kế hoạch.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN