Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 2)

Công văn 273/ĐHKT-ĐTĐH ngày 28/01/2021 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 2)


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm theo địa chỉ truy cập http://daotao.vnu.edu.vn (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần thông báo điểm lần 2 và các học phần chưa chấm thi kỳ phụ (danh sách kèm theo). Các học phần chưa chấm thi kỳ phụ Nhà trường dự kiến thông báo lần 3 sau khi có kết quả.

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm (đối với học phần thông báo điểm lần 2) đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4, ĐHQGHN vào ngày 01/02/2021.

Lưu ý:

- Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN