Trang Đào tạo đại học
 
Kê khai thông tin nhằm phòng, chống dịch Covid-19Căn cứ Công văn số 306/QĐ-ĐHKT ký ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh Tế - ĐHQGHN về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (Covid-19);
Căn cứ Công văn số 22/BV-KHTH ký ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện – ĐHQGHN về việc Hướng dẫn liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo đề nghị tất cả sinh viên kê khai trung thực và đầy đủ thông tin phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5Nv-gvc3x5W-yqgFhZ1F5ZeBO-OsceqEt3f2NhYntulZ1g/viewform
 
Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN