Trang Đào tạo đại học
 
Nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo số 150/TB-ĐHKT ngày 31/01/2020 về việc Nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên và sinh viên lịch nghỉ học, cụ thể như sau:

Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp nên Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên của Trường Đại học Kinh tế nghỉ học 01 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020). Từ ngày 10/02/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Riêng khóa QH-2019-E tập trung tại sân Hội trường Nguyễn Văn Đạo để tham gia học Giáo dục Quốc phòng & An ninh vào 06h30 ngày 10/02/2020.

Giảng viên dạy bù cho sinh viên vào tuần dự trữ của học kỳ hoặc tự sắp xếp lịch học bù phù hợp.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN