Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 (lần 1)

Công văn số 138/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/01/2020 về việc thông báo kết quả học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 1)


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần có lịch thi từ ngày 16/12/2019 đến 03/01/2020, học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên theo địa chỉ truy cập www.daotao.vnu.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa chấm thi (kỳ chínhkỳ phụ) và lớp học phần chưa có điểm thành phần. Kết quả các học phần này Nhà trường dự kiến thông báo lần 2 chậm nhất vào 17h00 ngày 07/02/2020.

Thời hạn nhận đơn kiểm tra điểm:

- Đối với học phần thông báo kết quả lần 1: 30/01/2020 - 31/01/2020

- Đối với học phần thông báo kết quả lần 2: 10/02/2020 - 11/02/2020

Địa điểm nhận đơn: Phòng 401 nhà E4, người nhận: Ms. Dung, số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Lưu ý: Kết quả học phần thông báo lần 1 là điểm

chưa kiểm tra công tác ghép phách, lên điểm. Sau khi kiểm tra, điểm thi có thể thay đổi và Nhà trường sẽ thông báo các trường hợp thay đổi điểm (nếu có).

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

>>> Dowload Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN