Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2019 - 2020

Thông báo số 2863/TB-ĐHKT ngày 01/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2019-2020


Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo kế hoạch thu tiền BHYT năm 2019 -2020 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Tất cả sinh viên kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT đợt tháng 10/2019 (theo danh sách đính kèm)

2. Mức đóng:

Số tiền: 704.025 đ

Giá trị sử dụng thẻ: từ 01/10/2019 đến 31/12/2020

3. Nộp BHYT

3.1. Hình thức thu: Thu tự động qua ngân hàng BIDV

Riêng sinh viên hệ đào tạo liên kết Troy (Do Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế quản lý) nộp bằng hình thức tiền mặt tại trung tâm.

3.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với mức đóng BHYT vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV mà sinh viên đã đăng ký để nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu trong khoảng thời gian thu ở mục 4.3 (Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền BHYT + 100.000 đ)

4.3. Thời gian thu tiền: Từ ngày 08/10/2019 – 8h ngày 14/10/2019

Đến hết ngày 14/10/2019, danh sách những sinh viên đã được thu tiền BHYT đợt tháng 10/2019 sẽ được chuyển cho Phòng CT&CTSV để làm thủ tục mua bảo hiểm.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN