Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2019-2020

Thông báo số 2787/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 09/09/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2019-2020 cho học sinh, sinh viên của ĐHQGHN


>>>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội