Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại ASEAN trong thế giới ngày nay năm 2020 tại Malaysia

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay năm 2010 do Đại học Kyushu và Đại học Malaysia đồng tổ chức, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham gia: sinh viên đại học hệ chính quy.

2. Thời gian tham dự 22/2 – 05/03/2020.

3. Địa điểm tổ chức: Đại học Malaysia

4. Chỉ tiêu: không giới hạn.

5. Tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc thứ 3 hệ chính quy.

- Đạt điểm trung bình chung (các kỳ đã học) từ 3.0/4.0 trở lên.

6. Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối.

7. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu).

- Đơn tham dự của chương trình;

- Bảng điểm bằng Tiếng anh có xác nhận của trường.

- Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp;

- Bài luận cá nhân về lí do tham dự chương trình (viết bằng tiếng Anh giới hạn 1 trang A4)

- Giấy khám sức khỏe (Mẫu của ĐH Kansai ).

- Photo hộ chiếu.

Sinh viên/phải scan các hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

8. Học phí: Sinh viên/được miễn chi phí tham dự gồm: học phsi, chi ăn, ở, đưa đón.. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập…sinh viên tự chi trả.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             
Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 30/9/2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN