Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký tham gia chương trình AsTW 2019

Thực hiện nội dung công văn số 2990/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 25/09/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chọn sinh viên đăng ký tham gia chương trình AsTW 2018, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên thông tin về chương trình như sau:


- Thời gian: Từ ngày 22/2/2020 – 05/3/2020.

- Địa điểm: Đại học Malaya, Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

- Kinh phí: Ban tổ chức đài thọ chi phí tổ chức các hoạt động của chương trình, chi phí ăn, ở, đi lại tại Malaysia theo chương trình. Sinh viên tự chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi và chi phí bảo hiểm.

- Thành phần: Sinh viên có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh (có điểm TOEFL-iBT từ 68/ TOEFL-CBT từ 190/ TOEFL-PBT từ 530/ IELTS từ 5.5 hoặc tương đương).

1. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh – nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia chương trình;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận (tối thiểu 800 từ) về lý do muốn tham dự chương trình “ASEAN trong thế giới ngày nay - ASEAN in Today’s World (AsTW)” năm 2018;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ SV phô tô;

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có;

- Phiếu đăng ký tham gia chương trình (application form) theo mẫu tải trực tiếp tại website: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw

2. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi khoa/viện 01 sinh viên.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 10/10/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN