Trang Đào tạo đại học
 
Chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép

Công văn số 147/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/01/2020 về việc Chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép


Để có cơ sở xét học phần tiên quyết cho các học phần sinh viên đăng ký trong học kỳ II năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo việc nộp đơn xin chuyển điểm tương đương (kèm theo bảng điểm hợp lệ ngành 1) của sinh viên chương trình bằng kép với trường Đại học Ngoại Ngữ, Khoa Luật, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên như sau:

- Địa điểm: Phòng Đào tạo (Phòng 401) – Nhà E4

- Thời gian: từ ngày 03/02/2020 - 05/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Người liên hệ: Ms Dung, SĐT: 0243 754 7506 – mảy lẻ 504

- Thời gian trả kết quả đơn cho sinh viên vào ngày 07/02/2020

Sinh viên lưu ý kiểm tra điểm của mình trên cổng thông tin ĐHQGHN để đảm bảo điểm được cập nhật chính xác.

Kính đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN