Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo khóa học ngắn hạn năm 2020 (Chương trình C) của UMAP

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội được thông báo của tổ chức UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) về các khóa học ngắn hạn lần 2 năm 2020 (Chương trình C) dành cho sinh viên và học viên của ĐHQGHN, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: sinh viên và học viên cao học.

2. Thời gian tham dự: Từ 01-08 tuần tùy theo chương trình tại trường Đại học đăng ký.

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN không giới hạn chỉ tiêu tham dự.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên.

- Có điểm trung bình trung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN và đơn đăng ký theo yêu cầu của tổ chức UMAP (truy cập website: http://usco.umap.org/std/).

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Để tìm hiểu rõ về chương trình, các trường Đại học tiếp nhận, các học bổng dành cho sinh viên/học viên tham dự chương trình, sinh viên/học viên tham khảo tại website của UMAP: http://umap.org/programs/#program-c.

- Sinh viên tham khảo quy trình đăng ký của UMAP theo các bước trong tài liệu đính kèm.

- Thông tin về các đơn vị đào tạo có học bổng sinh viên tham khảo thêm tại website: http://umap.org/wp-content/uploads/2020/02/List_of_institutions_that_ have_an_allocation_of_the_SSTP_Scholarship.pdf

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên/Học viên tham dự chương trình C của UMAP sẽ được miễn học phí, các chi phí khác tự chi trả.

7. Thông tin các đối tác tiếp nhận sinh viên:

- Danh sách các đối tác có tổ chức chương trình ngắn hạn (chương trình C) và tiếp nhận sinh viên/học viên trong đợt 2 năm 2020: http://umap.org/wp-content/uploads/2020/02/Participating_Institutions_Program_C_2020_2nd_Cycle.pdf

- Một số đối tác nổi bật: Brock University, Douglas College (Canada); Hanyang University, Kyungpook National University (Hàn Quốc)… Ngoài ra, tại Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan…cũng có những chương trình C dành cho sinh viên.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 18/2/2020.

>>> Tải tài liệu tham khảo Tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN