Trang Đào tạo đại học
 
Nghỉ học từ ngày 10/02 - 16/02/2020 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo số 168/TB-ĐHKT ngày 05/02/2020 về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Thực hiện công văn số 228/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 31/01/2020 về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên lịch nghỉ học, cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên: Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp nên Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên của Trường Đại học Kinh tế nghỉ học 01 tuần (từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020). Từ ngày 17/02/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Kế hoạch đón sinh viên khóa QH-2019-E học giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc vào ngày 10/02 tạm hoãn. Thời gian và kế hoạch đón sinh viên khóa QH-2019-E sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.

2. Đối với học viên: Toàn thể học viên nghỉ học tuần đầu tiên (ngày 15, 16/02/2020), từ ngày 22/02 học viên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Thời khóa biểu bậc cao học lùi lịch 01 tuần so với Thời khóa biểu đã thông báo.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN