Trang Đào tạo đại học
 
Tài khoản cho học viên, sinh viên khóa QH-2019-E

Thông báo số 3131/TB-ĐHKT về việc cấp tài khoản cho học viên, sinh viên khóa QH-2019-E


Nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên Khóa QH-2019-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học tập, xem lịch thi, download đề cương môn học; Phòng Đào tạo cung cấp tài khoản cho học viên, sinh viên Khóa QH-2019-E cụ thể như sau:

Tên truy cập: Mã học viên ( Mã sinh viên)

Mật khẩu: Mã học viên ( Mã sinh viên)

Địa chỉ truy cập:
Lưu ý: Học viên, sinh viên phải đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu tiên, phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình.

Học viên, sinh viên xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN theo đường link: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/camnang/23901/huong-dan-su-dung-cong-thong-tin-%C4%91hqghn.htm

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho học viên, sinh viên khóa QH-2019-E được biết.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN