Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo số 3258/TB-ĐHKT ngày 05/12/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 và đơn xin hoãn thi của sinh viên, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên nôp đơn xin hoãn thi (có danh sách chi tiết kèm theo).

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách nêu trên theo dõi lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018-2018 và tham gia đầy đủ, đúng quy định.

>> Thông tin kỳ thi phụ xem chi tiết trên Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN