Trang Đào tạo đại học
 
Cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2018-E

Thông báo số 2742/ĐHKT-ĐTĐH ngày 9/10/2018 về việc cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2018-E


Kính gửi: Viện Quản trị kinh doanh và các Khoa

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2018-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học tập, xem lịch thi, download đề cương môn học; Phòng Đào tạo cung cấp tài khoản cho sinh viên Khóa QH-2018-E cụ thể như sau:

Tên truy cập: Mã Sinh viên

Mật khẩu: Mã sinh viên

Địa chỉ truy cập:

http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

Lưu ý: Sinh viên phải đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu tiên, phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình.

Phòng Đào tạo gửi hướng dẫn sinh viên sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN theo file đính kèm.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

Tải Thông báo tại đây >>>
Tải Hướng dẫn sử dụng tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN