Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học - Học kỳ I, năm học 2018-2019

Thông báo số 2617/TB-ĐHKT ngày 21/09/2018 của Trường ĐH Kinh tế về việc Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học - Học kỳ I, năm học 2018-2019


Căn cứ Thông báo số 1907/TB-ĐHKT ngày 18/07/2018 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học học kỳ I, năm học 2018-2019 do đăng ký học cải thiện điểm không đúng quy chế (Phụ lục 1).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

Tải tệp đính kèm tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN