Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26/8/2018

Thông báo số 871/TB-ĐHNN ký ngày 30/8/2018 của Đại học Ngoại ngữ về kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 26/8/2018, cụ thể như sau:


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN