Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Khóa QH-2018-E

Thông báo số 2369/TB-ĐHKT ngày 6/9/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem hoặc tải thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN