Trang Đào tạo đại học
 
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018

Công văn số 2639 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 25/9/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:    - Các khoa và Viện Quản trị kinh doanh

- Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm/Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 (có danh sách kèm theo).

- Danh sách sinh viên ctđt thứ hai (bằng kép) dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

- Danh sách sinh viên ctđt thứ hai (bằng kép) dự kiến chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

- Danh sách sinh viên ctđt chất lượng cao, CTĐT chuẩn quốc tế và CTĐT chuẩn dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 9/2018

- Danh sách sinh viên ctđt chuẩn, CTĐT chất lượng cao, CTĐT chuẩn quốc tế dự kiến chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 9/2018

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:

1. Các khoa/Viện QTKD: Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các khoa/viện yêu cầu sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 27/9/2018 để được giải quyết.

Thông tin cán bộ tiếp nhận phản hồi của sinh viên:

Vũ Thị Ngọc Châu - Chuyên viên Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 504 - nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Email: chauvtn@vnu.edu.vn

Điện thoại: 024.37547506/ máy lẻ 524

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.

- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).

- Thông tin về sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch) đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép).

Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 28/9/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN