Trang Đào tạo đại học
 
Nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2018

Thông báo số 3001/TB-ĐHKT ngày 09.11.2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-ĐHKT, Quyết định số 2662/QĐ-ĐHKT, Quyết định số 2663/QĐ-ĐHKT và Quyết định số 2664/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép)) về thời gian và thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 như sau:

1. Thời gian: từ ngày 13/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (Sáng: từ 8h30 - 11h00; Chiều: từ 14h30 - 16h30)

2. Địa điểm: Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Thủ tục:

- Sinh viên mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, yêu cầu sinh viên phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN theo Công văn số 290/TTTV (công văn kèm theo) ngày 06/11/2018 của Trung tâm Thư viện - ĐHQGHN (có công văn kèm theo) và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên còn nợ sách, đề nghị sinh viên hoàn thành việc trả sách và xin giấy xác nhận của Trung tâm Thư viện để gửi Phòng Đào tạo khi đến nhận bằng.

- Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí theo Công văn số 2975/ĐHKT-KHTC (công văn kèm theo) ngày 07/11/2018 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc rà soát học phí của sinh viên hình thức đào tạo chính quy tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 (có công văn kèm theo). Trường hợp sinh viên chưa đóng đầy đủ học phí, đề nghị sinh viên hoàn thành việc đóng học phí và xin giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài để gửi Phòng Đào tạo khi đến nhận bằng.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

4.1. Phòng Đào tạo

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch đến nhận bằng sau thời gian nêu trên và để được giải đáp thông tin về việc ủy quyền nhận bằng (nếu có):

Điện thoại: 024.37547506 (máy lẻ 305)

Email: hoa_dtt@vnu.edu.vn

4.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giải đáp thông tin về tình hình đóng học phí theo số điện thoại sau: 024.37547506 (máy lẻ 434).

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN