Trang Đào tạo đại học
 
Cử sinh viên tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh SV ASEAN lần 7 và cuộc họp mạng lưới AUN về công tác SV lần thứ ba năm 2019

Thực hiện nội dung công văn số 4154/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26/12/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh SV ASEAN lần 7 và cuộc họp mạng lưới AUN về công tác SV lần thứ ba năm 2019, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


- Thời gian: Từ ngày 11 – 15/02/2019.

- Địa điểm: Đại học Gadja, In-đô-nê-xia.

- Chủ đề diễn đàn: ASEAN Way in the Era of Disruption: The Role of University and Student Leaders in Preparing to Excel the Fourth Industrial Revolution”

- Kinh phí: Ban tổ chức đài thọ chi ăn, ở, đi lại tại In-đô-nê-xia trong thời gian tham dự chương trình. Sinh viên tự chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi và chi phí bảo hiểm.

1. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh – nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia chương trình;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của nhà trường;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 – 1.500 từ phù hợp với chủ đề của chương trình;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- 01 bản photo hộ chiếu có thời hạn ít nhát đến tháng 8/2019;

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

2. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi khoa/viện 01 sinh viên

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 21/12/2018.

 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2017-2018

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Đại học Quốc gia Hà Nội