Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2019 - 2020

Thông báo số 2115/ĐHKT-CTSV ngày 26/7/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2019 - 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa xuân năm học 2019 – 2020).

3. Chỉ tiêu: 04 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

  • Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ tại ĐHQGHN.        
  • Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.
  • Trình độ ngoại ngữ:
- Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 5.5.
- Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3.

5. Hồ sơ đăng ký:

  • Đơn đăng ký (mẫu của ĐHQGHN).
  • Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.
  • Giấy khám sức khỏe.
  • Chứng chỉ ngoại ngữ.
  • Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên/học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác sinh viên tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèmwebsite của Đại học CHUO

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau  (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV : - Hồ sơ sinh viên: Trước 13/9/2019.

- Hồ sơ học viên: Trước 13/8/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018 - 2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

 

 

 

 

 

 

  

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN