Trang Đào tạo đại học
 
Hủy lịch thi học phần Trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Công văn số 852/ĐHKT-ĐTĐH ngày 26/4/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 3654/TB-ĐHKT ngày 9/12/2016 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II năm 2016-2017, danh sách lớp học phần bị hủy; phòng Đào tạo hủy lịch thi học phần Trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh (Mã MH: BSA2035; ngày thi 10/5/2017 - ca 2 - phòng 707 VU)

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục hủy cung cấp đề thi môn Trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN