Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2015-2016

Công văn số 1714/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/6/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2015-2016, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi bổ sung (danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Điện thoại:  3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>
> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN