Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức thi hết học phần Ngoại ngữ học kỳ II năm 2015-2016 và thi lại bài thi hết học phần B1 và B2

Công văn số 733/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/4/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 256b/ TB-ĐHNN về việc tổ chức hết học phần Ngoại ngữ học kì II năm 2015-2016 và thi lại bài thi hết học phần B1 và B2 để xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên trong ĐHQGHN; trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi, địa điểm thi chi tiết cụ thể theo công văn gửi kèm.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
>> Xem và download công văn
tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN