Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2015-2016

Công văn số 5673 ĐHKT-ĐTĐH ngày 25/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2015-2016, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại:  3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn
tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN