Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa QH-2013-E, môn học CME1002 học kỳ II năm học 2014-2015

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN


Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN thông báo lịch thi môn GDQPAN Trường Đại học Kinh tế khóa QH-2013-E học kỳ II năm học 2014-2015, môn học CME1002:

>> Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN