Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi Kỹ năng mềm

Công văn số 173/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/1/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 15/TB-TTDB&PTNNL ngày 20/1/2015 về việc Tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN. Phòng Đào tạo thông báo lịch thi Kỹ năng mềm của sinh viên theo file đính kèm.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.

>> Download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN