Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I (Hè) năm học 2014-2015

Công văn số 3063/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08/08/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNKính gửi: Các Khoa trực thuộc

Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I (Hè) năm học 2014-2015, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN