Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên hoãn thi môn thay thế khóa luận Học kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo số 1452/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/5/2014>> Xem chi tiết
tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN