Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc thay đổi lịch thi môn Tài chính doanh nghiệp 1 (mã MH: BSA2018-E)

Công văn số 1671 ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào đề nghị của khoa Tài chính ngân hàng, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi của môn Tài chính doanh nghiệp 1 (mã MH: BSA2018-E) cụ thể như sau:

Mã MH
Môn học
Lịch thi cũ
Lịch thi mới
Ghi chú
BSA2018-E

Tài chính doanh nghiệp 1

28/5/2015  – Ca 2
Phòng thi: 705, 706 Việt Úc
19/5/2015  – Ca 2
Phòng thi: 101, 102, 103 CSS
 

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Download công văn
tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN