Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi lại Kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa QH-2012

Công văn số 78/ĐHKT-ĐTĐH ngày 18/01/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 13/TB-TTDB&PTNNL ngày 12/1/2016 về việc Tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa QH-2012 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN. Trường đại học Kinh tế thông báo việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng mềm cho khóa QH-2012-E theo file đính kèm.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN