Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi môn Tài chính doanh nghiệp 1 (mã MH: BSA2018-E)

Công văn số 5716/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào đề nghị của khoa Tài chính ngân hàng, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi của môn Tài chính doanh nghiệp 2 (mã MH: BSA3030), kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Mã MH

Môn học

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

BSA3030

Tài chính doanh nghiệp 2

06/01/2015  – Ca 4

Phòng thi: 101 CSS

06/01/2015  – Ca 3

Phòng thi: 101 CSS

 

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại:  3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn
>> Xem và download công văn
tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN