Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo lịch thi bổ sung, thi lại Kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa QH-2008, QH-2009, QH-2010, QH-2011

Công văn số 1685/ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 118/TB-TTDB&PTNNL ngày 8/5/2015 về việc Tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên các khóa QH-2008, QH-2009, QH-2010, QH-2011 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN. Phòng Đào tạo thông báo lịch thi Kỹ năng mềm của sinh viên theo file đính kèm.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.

>> Download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN