Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thực hiện nội dung công văn số 507/ĐHQGHN-CTSV ngày 21/02/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ 2 năm học 2018-2019, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ Chính quy QH-2015-E, QH-2016-E;

- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Có kết quả học tập học kỳ 1 năm 2018 - 2019 đạt 3.2 trở lên; điểm rèn luyện năm học 2017-2018 đạt loại tốt trở lên;

- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Có kết quả học tập học kỳ 1 năm 2018 - 2019 đạt từ 2.8 trở lên; điểm rèn luyện năm học 2017-2018 đạt loại tốt trở lên;

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2018-2019.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2018 - 2019;

- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên (viết bằng tiếng Anh);

- Giấy tờ chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng SV vượt khó) và các chứng nhận về, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 300 đôla Mỹ/suất.

4. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

HB xuất sắc

HB vượt khó

1

Khoa Kế toán - Kiểm toán

0

1

2

Khoa TCNH

1

0

3

Khoa KTPT

1

0

4

Khoa KTCT

0

1

5

Khoa KT&KDQT

1

0

Cộng

3

2

Đề nghị các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên và hồ sơ, gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 28/02/2019.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN