Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu bậc đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo số 2958/TB-ĐHKT ngày 22/9/2021 về việc Thời khóa biểu bậc đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao học kỳ I, năm học 2021-2022


Căn cứ kết quả tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2021,

Nhà trường thông báo thời khóa biểu lớp QH-2021-E QTKD TT 1, QH-2021-E QTKD TT 2 (chi tiết file đính kèm).

Các lớp học online trên Microsoft Teams từ ngày 27/9/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Nhà trường đã tạo lớp và thêm tên giảng viên, sinh viên vào các lớp học phần trên Microsoft Teams.

Kính đề nghị Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download:
1. Thông báo tại đây>>>
2. Thời gian các tiết học tại đây>>>
3. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho sinh viên tại đây>>>
4. Danh sách mã sinh viên lớp QH-2021-E QTKD TT 2 tại đây>>>
5. Danh sách lớp học phần tại đây>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác