Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Phúc Lưu

Kèm theo Thông báo số 927/TB-ĐHKT ngày 24/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho 1ghiên cứu sinh Nguyễn Phúc Lưu, sinh ngày 19/08/1979 tại Hà Nội.

 

Đề tài: Phát triển Du lịch di sản văn hóa theo hướng bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 9310106.01

Thời gian: 9h00 ngày 04/04/2021 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN