Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách phân lớp học viên hệ sau đại học khóa QH-2012-E.CH trúng tuyển đợt 2 năm 2012

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thông báo Danh sách phân lớp học viên hệ sau đại học khóa QH-2012-E.CH trúng tuyển đợt 2 năm 2012.>>> Học viên xem chi tiết   tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN