Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Như Ái

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Như Ái, sinh ngày 15/05/1977, tại Hà Nội.


Đề tài: Chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Mã số: 9 31 01 06

Thời gian: 8h30 ngày 28/04/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN