Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách các phòng thi hết học phần Triết học Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN thông báo lịch thi và danh sách thi hết học phần Triết học, học kỳ I năm học 2018-2019.


Thời gian thi: 18h00 ngày 11/01/2019
Địa điểm thi: Giảng đường Việt Úc
(Lưu ý thí sinh đi thi có mặt tại phòng thi trước 15 phút và mang theo thẻ học viên hoặc CMTND)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN